logo

Wet- en regelgeving Drones

Wet- en regelgeving drones
Steeds vaker zien wij bedrijven die het spannend en interessant vinden om luchtopnamen te maken. Helaas horen wij ook regelmatig dat bedrijven dit niet overlaten aan de professionals, maar zelf een kleine “drone” kopen. Deze kleine drones met bijvoorbeeld een GoPro camera zijn natuurlijk leuke handzame speeltjes waar iedereen leuke filmpjes of foto’s mee kan maken. Toch heeft het vliegen met deze “leuke speeltjes” meer voeten in de aarde. Zo mogen de zelf geschoten filmpjes en video’s niet als zakelijke promotie worden gebruikt en mag de hobbyist er al helemaal niet voor worden betaald. Ook een drone op internet bestellen en ermee aan de slag gaan raden wij af, breng uzelf op de hoogte van de wetten en regels, laat u uitgebreid informeren over de (on)mogelijkheden van de drone door een specialist en volg op zijn minst een aantal vlieglessen bij een gecertificeerd bedrijf. De wet- en regelgeving rondom het zakelijk vliegen met drones wordt op deze pagina kort toegelicht.

 

Voor meer info, kijk ook op de website van het ministerie van Inspectie, Leefomgeving en Transport (ILenT):
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/dronevliegers/

Airovation Engineering

Uiteraard is Airovation Engineering als professioneel bedrijf binnen de branche in het bezit is van een bedrijfsontheffing voor het uitvoeren van uw zakelijke vluchten. Wij volgen de ontwikkelingen binnen de vrij nieuwe wet- en regelgeving op de voet. Ondanks deze ontheffing dienen wij omwille van de veiligheid een uitgebreide vluchtplanning te maken. Het is hierom wenselijk uw aanvragen minimaal een week van tevoren in te dienen via Email.

Wetgeving per 1 juli 2015

Wet- en regelgeving dronesIn de Nederlandse wet- en regelgeving is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het gebruik van onbemande luchtvaartuigen voor “recreatief gebruik” of voor “zakelijke doeleinden”. Dit betekend dat, wanneer een drone gebruikt wordt om foto’s of films te maken die later worden gebruikt voor zakelijke doelen (in de breedste zin van het woord), de piloot moet voldoen aan verschillende eisen. Ook moet hij in het bezit zijn van een aantal certificaten, verzekeringen en. Deze wet- en regelgeving wordt momenteel door de politie en il&t dan ook actief gehandhaafd. Kunt u niet aantonen dat u in het bezit bent van de juiste papieren en kennis hebt over uw systeem, dan kan de boete voor het rondvliegen met uw systeem en het daarmee in gevaar brengen van de luchtvaart, oplopen tot €7.800,- . Daarnaast kan vervolging door de luchtvaartpolitie optreden als u de luchtvaart in gevaar hebt gebracht. Ons advies luidt dan ook, ga niet zelf aan de slag maar laat het over aan de professional.

Benodigde papieren professionals

– Bewijs van bevoegdheid (vliegbrevet)
– Bewijs van luchtwaardigheid (gekeurde drone)
– Bewijs van inschrijving (PH-nummer)
– Goedgekeurd operationeel handboek (vluchtvoorbereiding, risico-analyse etc.)
– Speciale verzekeringen
– Medische Keuring

Do’s en Don’ts voor Particulieren

– Vliegen voor plezier en vermaak;Voordelen
– Vliegen tot maximaal 120 meter hoogte;
– Vlieglessen volgen;
– Geen onnodige risico’s nemen;
– Overdag vliegen
– Drone inspecteren op schade of loszittende onderdelen voor iedere vlucht;
– Inlezen op de (on)mogelijkheden van de drone
Regelgeving hier nalezen

 

Voordelen – Vliegen tegen betaling of met zakelijke doeleinden
– Tijdens de gehele vlucht ononderbroken zicht op de drone en het luchtruim rondom de piloot;
– Buiten de daglichtperiode;
– Boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, kunstwerken, industrie- en havengebieden, mensenmenigten, spoorlijnen en openbare wegen;
– Vluchtinstrumenten nodig hebben om de vlucht uit te kunnen voeren;
– Hoger dan 120 meter boven de grond of het water;
– Alleen met toestemming van de landeigenaar van het land waarboven gevlogen wordt;
– Niet binnen gecontroleerd luchtruim en minimaal 3km afstand van het dichtstbijzijnde vliegveld.